Formy i warunki sprzedaży - www.kews.com.pl

SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem urządzeń prosimy o kontakt celem odpowiedniego skonfigurowania wybranego rozwiązania. 

Cena sprzedaży urządzeń jest uzależniona od konfiguracji, wybranych rodzajów akcesoriów oraz zakresu usług w zakresie dostawy i instalacji.

Prosimy o kontakt bezpośredni celem uzyskania Ogólnych Warunków Dostaw oraz ustaleń szczegółowych w zakresie konfiguracji i dostawy urządzeń.