Obszary działania - www.kews.com.pl

Zakres działania

 

 

   POMAGAMY W DOKONANIU NAJLEPSZYCH WYBORÓW

 

                pieczęć z liściem obcięta.png

   "Nie zawsze drogo - to najlepsza jakość, nie zawsze tanio - to niska cena"   

 

OPTYMALIZUJEMY ROZWIĄZANIA POD KĄTEM JAKOŚĆI WYTWORZENIA, KOSZTÓW  ZAKUPU I UŻYTKOWANIA 

KEWS ciągle rozwija swoją działalność poszukując najnowszych i najbardziej optymalnych urządzeń i produktów, które pozwolą zaoferować naszym Klientom rozwiązania zapewniające działanie w oparciu o wybór trwałych, produktywnych i generujących możliwie najniższe koszty użytkowania produkty.

Bardzo duża dynamika zmian technologicznych, powoduje potrzebę ciągłego poszukiwania rozwiązań spełniających nowe wymogi efektywnego działania w biznesie. Z jednej strony, zaimplementowanie nowych możliwości technologicznych, umożliwiających szybsze i bardziej efektywne działanie jest obecnie koniecznością wynikającą z potrzeby bycia konkurencyjnym w działaności biznesowej, ale z drugiej strony wymaga podejmowania optymalnych i rozsądnych działań zmierzających do wprowadzania zmian i poszukiwania rozwiązań, które są efektywne pod względem kosztowym ich użytkowania.

Często spotykamy się z sytuacją, w której Klient pyta nas jak może rozwiązać określony problem na kupionym niedawno drogim i wyposażonym w ogrom funkcji i możliwości sprzęcie. Często własnie wówczas okazuje się, że Klient kupił bardzo drogie rozwiązanie, płacąc za sprzęt posiadający bardzo wiele funkcji, których nigdy nie wykorzystał. Nie wykorzystał dlatego, że nie ma takiej potrzeby lub jest ich tak wiele, że Użytkownik po prostu nie potrafi ich odnależć w całej zaimplementowanej skomplikowanej procedurze ich uruchomienia. 

Często producenci nowych produktów wprowadzają innowacyjne rozwiązania chcąc wyróżnić się na rynku. Nie zawsze te rozwiązania są niezbędne użytkownikom tych produktów. Często też zdarza się, że nowe rozwiązania - z pozoru tańsze - w rzeczywistości okazują się źródłem realnego wzrostu kosztów dla przedsiębiorstwa.

Obserwujemy również sytuacje, w których różni producenci wysoko polecają swoje produkty skupiając uwagę nie na faktycznych potrzebach Użytkowników, lecz na cechach i funkcjach produktów, którymi przewyższają konkurencję.

Ostateczny użytkownik często staje przed dylematem - co kupić?

Produkt tańszy ale często mniej trwały i bardziej awaryjny czy produkt droższy, dlatego że zawiera o wiele więcej możliwości technologicznych? Produkt takiej czy innej marki dlatego, że jest bardziej lub mniej znana? Jakie cechy produktu są wystarczające aby nie kupować rozwiązania zbyt drogiego? Czy lepiej kupić produkt droższy w zakupie, ale o wiele bardziej trwały i znacznie tańszy w eksploatacji?

Te i wiele innych pytań towarzyszy użytkownikom rynku przy podejmowaniu decyzji o wyborze produktów. W urządzeniach o relatywnie wysokich cenach nabycia podjęcie dobrej i optymalnej decyzji to z jednej strony zadowolenie Użytkowników, a z drugiej strony konsekwencje ekonomiczne polegające na obniżeniu realnych kosztów użytkowania, niskiej awaryjności oraz możliwości taniej rozbudowy. Są to caraz poważniejsze dylematy, przed którymi staje obecny Klient. 

KEWS obserwując zmieniające się potrzeby Klientów oraz podejścia producentów do modelu biznesowego wytwarzania i wprowadzania na rynek nowych produktów, skupia się na optymalizacji wyborów produktów dla naszych Klientów. Obserwujemy rynek produktów, ich cech technologicznych, rodzaju użytych do produkcji podzespołów, wymieniamy się doświadczeniami z inymi uczestnikami rynku, sprawdzamy trwałość, żywotność i ceny zastosowanych materiałów eksploatacyjnych, sprawdzamy koszty serwisu oraz dostępność części zamiennych, a także "otwartość" fabrycznych systemów serwisowania.

Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu, staramy się każdemu Klientowi zaoferować rozwiązanie, które w najbardziej optymalny sposób spełni jego aktualne i dające się przewidzieć przyszłe potrzeby.  Koncentrujemy nasze działania na optymalnym doborze rozwiązań dla naszych Klientów w zależności od ich potrzeb.

Staramy się dać naszym Klientom rozwiązania, które charakteryzują się:

- wysoką jakością wykonania,

- trwałością, produktywnością i prostotą działania,

- funkcjonalnością pozwalającą zaspokoić faktyczne potrzeby Użytkowników,

- niskimi kosztami użytkowania, 

- jasnymi i w miarę możliwości prostymi zasadami świadczenia serwisów urządzeń (bez gwiazdek, drobnych tekstów, liczących dziesiątki stron umów i regulaminów świadczenia usług serwisowych).