Informacje prawne - www.kews.com.pl

Informacje prawne

Warunki prawne

KEWS dokłada wszelkich starań, aby na tej stronie internetowej zamieścić dokładne i pełne informacje. Jednak KEWS nie udziela żadnych gwarancji, że informacje przekazywane za pośrednictwem tej strony internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne.

Własność intelektualna zawarta na tej stronie, np. Patenty, znaki handlowe i prawa autorskie, jest chroniona. Ta strona internetowa nie udziela licencji na korzystanie z własności intelektualnej KEWS lub stron trzecich.

W żadnym wypadku KEWS nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wynikowe szkody lub jakiekolwiek szkody wynikające z utraty użytkowania, danych lub zysków, czy to w wyniku umowy, zaniedbania lub innego działania, wynikającego z lub w związku z korzystaniem lub wykonywaniem dokumentów, usług lub informacji dostępnych na tej stronie internetowej. KEWS może w dowolnym momencie zmienić informacje na tej stronie bez uprzedzenia i nie zobowiązuje się do aktualizacji tych informacji.

Polecenia i linki

KEWS nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek połączonej witryny lub jakiegokolwiek linku zawartego w połączonej witrynie. Podane tu linki hipertekstowe mają na celu jedynie wygodę, a umieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez KEWS wymienionej witryny.

Prawa autorskie

Treść tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Jednak KEWS zapewnia niniejszym prawo do przechowywania i powielania wszelkich materiałów tekstowych dostarczonych na tej stronie oraz innych materiałów specjalnie oznaczonych do pobrania. Ze względu na prawo autorskie nie wolno przechowywać ani reprodukować żadnych zdjęć i/lub wykresów wyświetlanych na tej stronie internetowej.

Wszystkie znaki towarowe oraz logotypy użyte na tej stronie stanowią własność ich właścicieli a ich użycie na stronie internetowej ma wyłącznie charakter informacyjny, wskazujący ofertę produktową właścicieli tych znaków.